Sweden Survey

Analys av byggnaders faktiska energianvändning i skala

Vad är Annex 70? IEA Energy in Buildings and Community (EBC) -programmet genomför forskning och utvecklingsverksamhet för nära noll energi och koldioxidutsläpp i den byggda miljön.

Annex 70 är ett internationellt samarbete mellan forskare, industrin och regeringar från hela världen som arbetar för att utveckla metoder för att förbättra de empiriska bevisen på energibehovet i byggnadsbeståndet. Annex 70 fokuserar på att identifiera, granska, utvärdera och producera ledande metoder för att studera och modellera byggnadsbeståndet, inklusive: datainsamlingstekniker för energianvändning, byggnadsfunktioner och boendeegenskaper samt morfologi; analys av uppmätt energianvändning, byggsystem och brukarbeteende; och modellering av energibehov bland lokala, regionala och nationella byggbestånd. Inom ramen för detta ingår databaser och modeller som karakteriserar byggnadsbeståndet i detalj och de som tittar på specifika byggnadstyper. Både uppmätt och modellerad energianvändning behandlas.

 

Målen för undersökningen

Denna undersökning syftar till att samla information om databehoven, användningsfrekvensen och tillgången till energi och byggnadsdata för olika organisationer och deras syn på hur data används för att stödja övergången till minskad klimatpåverkan i den byggda miljön.

Detta omfattar både de som behöver data om energi och byggnader som förvaltas av egna organisationer och de som har tillgång till data för att utforma byggnader, policyer och program för att förbättra energiprestanda för byggnader som förvaltas av andra.

Frågeformuläret består av fem delar.

  • Del I: Information om svarande;
  • Del II: Frågor relaterade till dataegenskaper och attribut som används eller innehas av din organisation
  • Del III: Frågor relaterade till energi- och byggnadsdata “Tillträde och integritet”;
  • Del IV: Frågor om smarta mätare byggnaders energiprestanda;
  • Del V: Ytterligare tankar eller kommentarer.

Beräknad tid för slutförande: 15 min

 

Ansvarsfriskrivning och instruktioner

 

Om du har några frågor om forskningsstudien, kontakta:
Clara Camarasa camarasa@chalmers.se
Érika Mata erika.mata@ivl.se