Norwegian Survey

Undersøkelse av energiforbruk og byggematerialeutnyttelse og behov i Norge

IEA Energy Buildings and Community (EBC) -programmet utfører forsknings- og utviklingsaktiviteter mot næringenergi og karbonutslipp i det byggede miljøet.

Vedlegg 70 er et internasjonalt samarbeid mellom forskere, industri og regjering fra hele verden som arbeider for å utvikle metoder for å forbedre empiriske bevis på energibehovet i byggemassen.

Vedlegg 70 fokuserer på å identifisere, vurdere, evaluere og produsere ledende metoder for å studere og modellere byggematerialet, inkludert: datainnsamlingsteknikker for energibruk, byggegenskaper og beboerfunksjoner, og bygging av morfologi; analyse av målte energidata, byggesystemer og brukeradferd; og modellering av energibehov blant subnasjonale og nasjonale bygningsaktier.

Målet med denne undersøkelsen

Denne undersøkelsen tar sikte på å samle inn opplysninger om databehov, hyppighet av bruk og tilgang til energi og data fra byggelagene mellom ulike organisasjonstyper og deres syn på hvordan data brukes til å støtte lavkolumbasert overgangen til det byggede miljøet. Dette omfatter både respondenter som krever energi- og bygningsdata for bygninger som forvaltes av egne organisasjoner, og de som har tilgang til data for å designe bygninger, retningslinjer og programmer for å forbedre energibesparelsen til bygninger som forvaltes av andre.

Spørreskjemaet består av fem deler.

  • Del I: Respondentinformasjon;
  • Del II: Spørsmål relatert til dataegenskaper og attributter brukt eller holdt av organisasjonen din;
  • Del III: Spørsmål relatert til energi og bygningsdata ’tilgang og personvern’;
  • Del IV: Spørsmål om smart meter energi data og bygge ytelse data;
  • Del V: Ytterligere tanker eller kommentarer.

 

Anslått sluttid: 15 minutter

 

Begynn norsk undersøkelse

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nina Holck Sandberg, PhD
Postdoctoral researcher,
NTNU Industrial Ecology
E: nina.h.sandberg@ntnu.no
Tel: +47 45280475